bronbemaling - verhuur pompen

Werken

Landman & Zn. Bronbemaling BV Noordwolde wordt door tal van opdrachtgevers ingeschakeld voor bemalingwerken bij weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, (grondwater)sanering, rioleringswerken, het plaatsen van olietanks en archeologisch onderzoek. Parkeergarages (onder andere in Heerenveen, Haren, Assen en Meppel), mestopslag­kelders, fiets- of veetunnels, de aanleg ervan werd mede mogelijk gemaakt door de deskundige bronbemaling van Landman. Ook heeft men een naam hoog te houden waar het gaat om de aanleg van rioolwaterzuiveringsinstallaties.