bronbemaling - verhuur pompen

Landman is sinds 1925 een begrip in Bronbemaling. 

Als geen ander verstaan we ons vak als het gaat om het tijdelijk kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil.                           

Bronbemaling hoe en wat?
Bronbemaling wordt geplaatst om droog te kunnen werken in de grond. Bijvoorbeeld voor de aanleg van: kabels, leidingen, riolering, bouwputten en zwembaden. 

De grondwaterstand bepaalt tot hoe diep men zonder bronbemaling kan graven. 

 Dient er beneden dit grondwaterpeil gewerkt te worden, dan is er een vorm van bronbemaling nodig.